ทางเลือกใหม่ในการขนส่ง

บริษัทคนไทยบริการขนส่งกระจายสินค้าและเชื่อมต่อ AEC

จัดตั้ง

เราเป็นบริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2015 โดยผู้ร่วมก่อตั้งที่มีประสบการณ์ ทำงานด้าน Logistic มากกว่า 20ปี

วิสัยทัศน์

เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอ การบริการและให้คำปรึกษาด้าน การจัดการขนส่งและกระจายสินค้า

พันธกิจ

การบริการของเรา มุ่งเน้นที่จะ ตอบสนองลูกค้าและคู่ค้าอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุน

Video

ทำไมต้อง well Log

"ทำงานได้อย่างราบรื่น" การเชื่อมต่อการขนส่งและกระจายสินค้าแบบเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกการบริการ

การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพก่อนถึงมือลูกค้าทุกครั้ง

View

การทำงานเป็นทีม

เรามีทีมที่มีประสิทธิภาพ

View

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ทั้งสินค้าและการขนส่ง

View

เลือกเส้นทาง

การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมและประหยัดเวลาในการขนส่ง

View

คุณภาพ

รับรองคุณภาพ สินค้าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบที่ตอบสนองลูกค้าและผู้รับการบริการอย่างเหมาะสม

View

วางแผน

เรามีระบบที่ดีในการวางแผนงาน เส้นทาง รวมถึงการขนส่ง

View

การตรวจสอบสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าก่อนรับ สินค้าถึงมือท่านปลอดภัยแน่นอน

View

AEC

บริษัทคนไทยบริการขนส่งกระจายสินค้าและเชื่อมต่อ AEC เพื่อรองรับในอนาคตต่อไป

View

บริการของเรา

การบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ให้คำปรึกษาการวางแผนกระจายสินค้า

บริหารจัดการจัดการแผนงานการขนส่ง

ขนส่งและกระจายสินค้า บริการขนส่งและกระจายสินค้า

คลังสินค้าให้เช่าพื้นที่สำหรับเก็บและถ่ายโอนสินค้า

ตัวแทนโครงข่ายและความร่วมมือด้านการขนส่ง

บริการรายย่อยให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อลูกค้ารายย่อย

มากกว่าคำว่าขนส่ง

“ Well Log อีกหนึ่งทางเลือกใหม่
เรามีความภูมิใจให้บริการและคำปรึกษาด้านการขนส่งและกระจายสินค้าหรือวัสดุต่างๆ
ในรูปแบบตอบสนองลูกค้าอย่างเหมาะสม”

การบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ

ติดต่อได้ที่ (+66) 0-2309-3675
โทรสาร (+66) 0-2309-3535